Statystyki dotyczące popularności poszczególnych form finansowania transakcji wśród właścicieli firm pokazują, że coraz większym zainteresowaniem na naszym rynku może pochwalić się leasing. Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju rozwiązanie to było kojarzone jedynie z leasingiem motoryzacyjnym – z pewnością najbardziej powszechnym, a co za tym idzie również najbardziej rozpoznawalnym.

Jednak z roku na rok stale rośnie świadomość konsumentów odnośnie do rzeczy, które można w rzeczywistości leasingować bowiem poza opcją leasingu samochodowego znacznie częściej spotykany jest leasing przedmiotów dość rzadkich, jak choćby wyposażenie biura, ekspres do kawy czy kserokopiarka. Do niedawna mało kto zdawał sobie sprawę z możliwości wynajęcia tak niewielkich z na pierwszy rzut oka rzeczy a jednak w praktyce nic wszakże nie stoi na przeszkodzie by tego typu umowy były coraz powszechniejsze. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się każda rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to choć mogłoby się wydawać inaczej raczej dobra definicja, natomiast zakres rzeczy do niej się kwalifikujących jest o wiele szerszy niż takich, których pod leasing podciągnąć nie można. Do rodzaju dóbr nie mogących stać się przedmiotem leasingu należy włączyć głównie różnego rodzaju dobra niematerialne takie jak energia (woda, prąd, gaz), gotówka albo też papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe do jakiejś rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Ponadto leasingować nie wolno także dóbr stanowiących integralną część natury; chodzi tu o takie rzeczy jak surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również zwierzęta w stanie wolnym. Ostatnią grupę rzeczy wyłączonych z leasingu są dobra o cechach używek (alkohol, tytoń), których sprzedaż jest ściśle nadzorowana właściwymi przepisami przez rząd. Leasingiem nie wolno objąć również broni i jej typów. Wszystkie te kwestie reguluje bardzo precyzyjnie Kodeks Cywilny.

Biorąc pod uwagę charakter wszystkich wymienionych powyżej rzeczy bez problemu widać, iż lista limitów stanowi ułamek spośród całej gamy dóbr jakie z łatwością mogą stać się przedmiotem umowy podpisanej przez obie strony, w ramach której wyznaczony podmiot daje innemu całkowite prawo do użytkowania wybranej rzeczy na określony w umowie czas. Łatwość dostępu do leasingu czy też korzyści jakie za sobą niesie (w dużym stopniu o charakterze podatkowym) sprawiają, że opcja ta staje się coraz ciekawszym sposobem opłacania inwestycji w środowisku biznesmenów zarówno wchodzących dopiero na rynek i szukających jakiegoś wsparcia materialnego, jak również funkcjonujących już od dłuższego czasu i próbujących skutecznych metod na ograniczenie wkładu własnego. Dobrą stroną leasingu jest dodatkowo fakt, iż sprawdza się perfekcyjnie bez względu na wielkość jak również jakość danej inwestycji, której dotyczy. Szeroki wybór przedmiotów, które można wynająć sprawia, że leasing znajdzie zastosowanie tak samo w przypadku ogromnych korporacji chcących wynająć flotę pojazdów czy specjalistyczny, niezwykle kosztowny sprzęt jak również w przypadku znacznie mniejszych przedsiębiorców, którzy pragną wynająć swój nowy lokal pod świadczone usługi czy laptop konieczny do prowadzenia szczegółowej, przejrzystej archiwizacji dokumentów.