Pisząc o leasingu trzeba zauważyć, że jedną z tych najważniejszych kwestii mających późniejsze konsekwencje jest wybór jego rodzaju ponieważ wyodrębnić można w zasadzie dwie główne odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Większość biznesmenów używających którejś z powyższej wzmiankowanej formy finansowania inwestycji decyduje się na wybór leasingu operacyjnego, z tego względu może warto zdawać sobie sprawę z czym konkretnie taki wybór się wiąże.

A zatem w leasingu operacyjnym za przeprowadzanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest wybrana firma leasingowa. Jakie korzyści z tytułu leasingu operacyjnego ponosi przedsiębiorca? Przede wszystkim ma on możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania swojego przychodu z jednej strony opłaty podstawowej, comiesięcznych rat leasingowych jak i różnych innych kosztów związanych z użytkowaniem przedmiotu wskazanym w umowie. Podstawowym warunkiem koniecznym do spełnienia, o którym należy tu również powiedzieć jest ten, iż w celu uzyskania prawa do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być zawarta na czas określony nie mniejszy niż 40% czasu amortyzacji dzierżawionego przedmiotu. Przeglądając specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się także do kwestii związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Otóż w wyżej wskazanym przypadku jest on w pewnym sensie podzielony w czasie, bowiem odprowadzać go trzeba cyklicznie z każdą następującą ratą leasingową.

O czym dodatkowo musimy pomyśleć? W przypadku leasingu operacyjnego istnieje dość mocna dowolność jeśli idzie o kwestie związane z wykupieniem wynajmowanego przedmiotu. Otóż wraz z zakończeniem obowiązywania umowy, przedsiębiorcy przysługuje możliwość odkupienia danej rzeczy na własność chociaż oczywiście nie jest to opcja konieczna do realizacji i końcowa decyzja zależy zawsze od indywidualnych preferencji. W znakomitej większości przypadków tego typu przyjęło się dokonywać formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (choć uprzednio musi on wnieść specjalną opłatę w postaci kwoty wykupu uzgodnionej na samym początku procesu porozumienia, w umowie), zwłaszcza przy dłuższych umowach jednakże nie zawsze jest to regułą i w końcowym rozrachunku strony posiadają zarówno możliwość sfinalizować umowę przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w normalnym trybie, w którym leasingodawca nadal pozostanie właścicielem danego dobra i tym samym będzie mógł bez większych przeszkód zawiązać kolejną umowę z następnym zainteresowanym taką usługą biznesmenem.

Leasing operacyjny jest w aktualnie zdecydowanie najpopularniejszą opcją, z której korzysta blisko ¾ wszystkich przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że taki rodzaj umowy jest bardziej ciekawy dla sporej większości zainteresowanych podmiotów zwłaszcza pod kątem podatkowym, a jak powszechnie jest to znane sprawa ta ma bardzo duże znaczenie dlatego też musi być rozpatrywana zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Aktualna struktura rynku sprawia, że dla znakomitej większości podmiotów korzystniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, co nie powoduje, że musi on stanowić wybór niemalże z marszu, ponieważ każdorazowo podjęta decyzja odnośnie wyboru rodzaju podpisanej umowy powinna być poprzedzona dogłębną analizą w kwestii tego co będzie dla danego przedsiębiorcy najbardziej opłacalne.